หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สารธรรมคำกวี เล่ม2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ความในใจ
หนึ่งคนรัก...เมตตาปรารถนาดี
หนึ่งคำชี้...เตือนใจใฝ่เกื้อหนุน
หนึ่งคิดตรอง...ให้เห็นเป็นทรัพย์ทุน
หนึ่งค่าควร...ขอบคุณบุญของเรา
ต้องถนอมรักซึ้งค่า "กัลยาณมิตร"
ผู้เตือนจิตเคียงกายคลายทุกข์เหงา
ทั้งหมดของพรหมจรรย์ช่วยบรรเทา
พระพุทธเจ้าสรรเสริญชี้ศรีมิตรงามฯ

...ขอเป็นเพียงหยดนํ้าเล็กๆ หยดหนึ่งซึ่งมี
ความรักและความปรารถนาดีที่อยากจะสื่อสาร
ถ้อยคำความในใจ นำ มาร้อยเรียงนัยเป็นบทกลอน
"สารธรรมคำกวี ๒" ที่ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจ
จากธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
และโอวาทอันทรงคุณคำของพระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนี ตลอดถึงเหตุการเน์งานบุญ
อันแสนปลาบปลื้มใจทั้งหลาย เพื่อน้อมจารึกไว้...
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ สารธรรมคำกวี เล่ม2
ลำดับเรื่อง : พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต   จำนวนหน้า 72 หน้า

ขนาดไฟล์ 7MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล