หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แค่สวดมนต์ก็พ้นได้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

จากใจผู้เขียน
            ในบรรดาหนังสือแจกและมีผู้นิยมเป็นเจ้าภาพมากที่สุดคือ ''หนังคือสวดมนต์"มีหลายครั้งที่ผู้เขียนถูกถามว่า บทสวดนี้แปลว่าอย่างไรฟังไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง พออธิบายให้
เข้าใจ กลับมีความสงสัยเพิ่มอีกพอมีคนถามบ่อยขึ้น ท่าให้รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหา
            ความจริงการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการท่าบุญที่ง่ายที่สุด เพืยงแค่นั่งอยู่ที่บ้านหรือที่สงบๆ ไม่ต้องมีพระพุทธรูปเพียงสวดตามหนังคือแลัวนัอมใจตาม ก็เกิด
ความสงบสุขและมีผลดีหลายประการ

สารบัญ
ทำ ไมต้องสวดมนต์-ภาวนา....3
สวดมนต์ภาวนา บำ บัดรักษาโรคได้อย่างไร ...7
แค่สวดมนต์จะพ้นได้อย่างไร...11
เริ่มจากธรรมเนียมสู่ทำวัตร...15
ความเป็นมาของบทสวดมนต์....19
ตำนานพระปริตร ...23
อานุภาพพระปริตร ...27
อานิสงส์การสวดมนต์...31
เทคนิคการอ่านภาษาบาลื ...43
เตริยมกายก่อนสวดมนต์...47
บทชุมนุมเทวดา: แม้เทวดาก็ต้องการบุญ ...53
มงคลสูตร: ชีวิตที่ดีต้องมีเคล็ดลับ...59
รัตนปริตร: ภัยพิบัติทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้ทุทธมนต์...73
เมตตปริตร: อยากมีคนรักคนรู้ใจให้สวดบทนี้. ...85
ขันธปริตร: บทสวดป้องภันอสรพิษรัาย...93
โมรปริตร: แคลัวคลาดปลอดภัย สวดได้ทุกเช้าเย็น...99
วัฏฏกปริตร: บทสวดป้องกันไฟไหม้. 113
ธชัคคสูตร: สะดุ้งกลัว ตกใจง่าย ต้องสวดบทนี้. ...123
อาฎานาฏิยปริตร: บทสวดไล่ผีหรือปอบเขัาสิง ...143
อังคุลิมาลปริตร: ช่วยให้คลอดลูกง่าย ปลอดภัย ...157
โพชฌงคปริตร: มห้ศจรรย์แห่งทุทธมนต์ ช่วยพ้นจากโรคภัย....173
อภยปริตร: แม้ฝันรัาย ก็ฟายแพ้พุทธมนต์ ...181
พุทธขัยมงคลคาถา:  ขัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ...189
ชยปริตร:  เพิ่มความมั่นใจ มุ่งสู่ขัยชนะ ...205
คาถาชินบัญชร...213
สวดมนต์อย่างไรให้ได้ผล ...221
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ แค่สวดมนต์ก็พ้นได้
ลำดับเรื่อง : พระมหานงค์ สุมงฺคโล   จำนวนหน้า 239 หน้า

ขนาดไฟล์ 19MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 19MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล