หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ peta หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

        In Buddhism, living beings are subject to reincarnation as regulated by the Law of Karma. This means that they can reborn into different forms depending on their good deeds and misdeeds. In general, living beings who commit good deeds will be reborn in the wholesome realms such as thecelestial world and human world. By contrast, living beings
who commit more bad than good deeds are more likely to bereborn into unwholesome realms such as hell or the animaland Peta realms.

       A Peta is a hungry ghost who suffers from various forms of punishment depending on its karma. However, the punishment endured by a Peta can be considered less fatal than those who are reborn in the realm of hell. The fatality of their punishment depends on the severity of misdeeds they committed when they were living beings.

        Although Peta cannot be seen with physical eyes some people cxn occasionally see them by chance. However, with their power of insight vision advanced meditation practitioner can see them clearly.

        This book is published with the aim of discouraging its readers from doing misdeeds during their lifetime as these will cause suffering both in the present and the future. Thus, the truth about Peta awaits your own discovery, either through meditation or by direct experience after passing away.หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ peta
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 39 หน้า

ขนาดไฟล์ 23MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 23MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล