หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ universal goodness หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

What is Universal Goodness?
        Universal Goodness is the basic guide for proper physical, verbal and mental conduct. Whoever practices it can expect to meet with happiness and prosperity regardless of his gender, age, race, or creed. The reason is that the practice of Universal Goodness keeps the mind of its practitioner bright and clear, the state of mind which is conducive to happiness.

         To realize its full benefit, Universal Goodness must be earnestly and regularly practiced until it becomes a habit, a virtue and a moral code to live by. Universal Goodness comprises five aspects as follows:

1. Cleanliness
2. Orderliness
3. Politeness
4. Punctuality
5. Concentration

       These five aspects of Universal Goodness or UG-5 should be conscientiously incorporated into one’s daily routine. Universal Goodness is easy enough to practice, but it yields a tremendous benefit for its practitioners and everyone concerned. Earnest practitioners of Universal Goodness can expect to meet with happiness, prosperity, wish fulfillment, and ultimately, the attainment of the Path and Fruit of Nibbana. The reason is that the five aspects of Universal Goodness is the foundation of every type of creative work and every level of goodness.

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ universal goodness
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 24 หน้า

ขนาดไฟล์ 875KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 875KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล