หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ข้อคิดรอบตัว หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
          ทุกวันเวลาที่ผ่านไป มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ แม้ว่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะเลือนหายไปกับกาลเวลา แต่ก็มีไม่น้อยที่ยังคงอยู่ และแฝงข้อคิดดี ๆไว้ให้กับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องราวเหล่านั้นได้ผ่านสายตาของผู้รู้ ผ่านการวิเคราะห์ของบัณฑิตนักปราชญ์ผู้สามารถ กลั่นกรองข้อคิด มุมมองดี ๆ มาถ่ายทอดสอนใจผู้คน
           พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ นับเป็นพระภิกษุผู้มีวิสัยทัศน์รอบรู้และมีคิลปะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างยิ่ง ท่านได้หยิบยกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประสบพบเห็นมาพิจารณา ด้วยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเก็บเกี่ยวสร้างสรรค์คุณค่าจากเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับเหล่ากัลยาณมิตรเสมอมา
         ชมรมแทงตลอดในธรรม จึงได้กราบขออนุญาต นำ บทความ ของท่านซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารกัลยาณมิตร ในช่วงปีพุทธคักราช 2537มารวมเล่ม จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือ "ข้อคิดรอบตัว" ฉบับนี้ เพราะเล็งเห็นว่า บทความอันทรงคุณค่านี้ จะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งยังช่วยเปิดโลกทัศน์กว้างไกล เพื่อนำพาชีวิตให้กัาวไปในยุคที่โลกไร้พรมแดนได้อย่างเป็นสุข โดยมีธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครอง

สารบัญ
                    เรื่อง                                                                หน้า
ตอนที่ 1   การให้เกียรติกัน                                                       11
ตอนที่ 2   การวิเคราะห์ข่าว  พลังผลักดันทิศทางสังคม                15
ตอนที่ 3   การทำงานเป็นทีมของคนในประเทศญี่ปุน                   21
ตอนที่ 4   การประชุมแบบญี่ป่น                                                 27
ตอนที่ 5   กาฏมัณฑุ...กล่องดำ และการรับฟังความเห็นของผู้อื่น  35
ตอนที่ 6   จริยธรรมในสังคมญี่ปุน                                              41
ตอนที่ 7   คนๆ เดียว ก็ทำ อะไรได้                                             47
ตอนที่ 8   รางวัลพูลิตเซอร์และอีแร้งกับเด็กน้อยชาวซูดาน           51
ตอนที่ 9   การพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น (1)                                 55
ตอนที่ 10  การพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น (2)                                 63
ตอนที่ 11  หยุดคิด..ก่อนปีใหม่จะมาเยือน                                    69


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ข้อคิดรอบตัว
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 82 หน้า

ขนาดไฟล์ 13MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล