หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Love Changes Everything หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

table of contents
foreword 6

Part1 Introduction 10
The Meeting That Changes Everything 11
A Teacher of Love 15
The Teaching of Love 20
The Sermon That Led to the Birth of Buddhism 50
The Four Noble Truths four truths about unhappiness 60
The Middle Path the exit from suffering and the entry to happiness 68
The Noble Eightfold Path principles for doing the right thing 78
How To Meditate 94
How To Spread Loving Kindness 101
Connecting with Buddhas through the Chanting of the First Sutta 102
Tips for Chanting the First Sutta with Total Absorption 105
22 Benefits of chanting the Dhammacakkappavattana Sutta 110

Part2 
Pali verses with English translations 
(English translation of the sutta's romanlzed Pali verses) 128

Part3
English transliterated verses 
(This section provides simplified pronunciation for the benefit of those without
prior training in Pali phonetics so that they can chant the Dhammacakkappavattana
Sutta easily and correctly.)152หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ Love Changes Everything
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 174 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล