หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ 38 Buddhist Wisdoms หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

           38 Buddhist Wisdoms is edited and transcribed from eighty hours of recorded Dharma lectures given in Thai by His Most Venerable Phrarajbhavanajarn, Vice Abbot of Wat Phra Dhammakaya, to university students in Thailand over a span of ten years. These lectures are some of the most elaborate and complete presentations of Mangala Sutta, the Discourse on Blessings, found anywhere.

 

TABLE OF CONTENTS

Genuine Victory 6
Mangala Sutta 7
How to Use This Book 10
What Is Buddhism? 12
Who Is the Buddha? 15
Buddhist Worldview 16
Fundamentals of Buddhism 18
Origin of Mangala Sutta 24
38 Buddhist Wisdoms
1 Don’t Associate with Fools 30
2 Associate with the Wise 36
3 Honor the Worthy 42
4 Live in an Amenable Location 46
5 Having Done Meritorious Deeds in the Past 52
6 Establish Yourself in a Proper Way 60
7 Acquire Proper Knowledge 64
8 Be Artistic 70
9 Be Well-Trained in Discipline 76
10 Speak Kindly 84
11 Support Your Parents 90
12 Care for Your Children 96
13 Cherish Your Spouse 104
14 Don’t Leave Your Work Undone 112
15 Be Generous 116

16 Be Righteous in Conduct 122
17 Help Your Extended Family 128
18 Choose Blameless Occupation 134
19 Do No Evil 138
20 Say No to Alcohol and Drugs 144
21 Don’t Be Reckless in Dharma 152
22 Develop the Virtue of Respect 158
23 Be Humble 162
24 Be Content 166
25 Have Gratitude 172
26 Listen to Dharma 178
27 Develop the Virtue of Patience 184
28 Be Willing to Listen to Advice from Others 190
29 See a True Monk 196
30 Discuss Dharma Regularly 202
31 Practice Austerities 208
32 Live a Holy Life 212
33 See the Four Noble Truths 218
34 Reach for Nirvana 226
35 Be Invulnerable to Worldly Conditions 234
36 Be Without Sorrow 244
37 Be Free from Subtle Defilements 252
38 Strive for the Blissful Mind 262
Glossary 270
How to Meditate 292หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ 38 Buddhist Wisdoms
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 301 หน้า

ขนาดไฟล์ 14 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 14 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล