หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชาดกคลายโศก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ

ความทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากคนที่รัก
ในครอบครัว ตั้งแต่ พ่อแม่, พี่น้อง, ลูก, ภรรยา หรือแม้แต่
ลูกศิษย์, เรื่องสุดท้าย เป็นความทุกข์ที่ประสบจากความล้มเหลว
ในการงาน นำแง่คิดจากตัวอย่างมาใช้ปลอบประโลมใจ ในยามทุกข์

สารบัญ

๑. ทสรถชาดก ว่าด้วย ผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้ว...๗
๒. สุชาตชาดก ว่าด้วย คำคมของคนฉลาด...๒๑
๓. มตโรทนชาดก ว่าด้วย ร้องไห้ถึงคนตาย...๒๗
๔. อุรคชาดก ว่าด้วย เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ...๓๓
๕. มัฏฐกุณฑลิชาดก ว่าด้วย คนร้องไห้ถึงคนตายเป็นคนโง่เขลา...๔๗
๖. ฆตปัณฑิตชาดก ว่าด้วย ความดับความโศก...๕๕
๗. สิคาลชาดกว่าด้วย การทำโดยไม่พิจารณา...๗๙
๘. อัสสกชาดกว่าด้วย ไม่รู้ของจริงเพราะมีสิ่งใหม่ๆ ปิดไว้...๘๗
๙. อนนุโสจิยชาดกว่าด้วย ทุกคนจะต้องตายควรเมตตากัน...๙๑
๑๐. โสมทัตตชาดกว่าด้วย ความเศร้าโศกถึงผู้เป็นที่รัก...๑๐๑
๑๑. มิคโปตกชาดกว่าด้วย คำพูดที่ทำให้หายเศร้าโศก...๑๐๗
๑๒. กามชาดกว่าด้วย กามและโทษของกาม...๑๑๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ชาดกคลายโศก
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 144 หน้า

ขนาดไฟล์ 12MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร