หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ บรรลุธรรมเป็นทีมด้วยชาดก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

หนังสือ บรรลุธรรมเป็นทีมด้วยชาดก

หนังสือ บรรลุธรรมเป็นทีมด้วยชาดก


คำนำ


       นิทานชาดก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตกาลนานโพ้นที่พระศาสดานำมาตรัสเล่า เพื่อเป็นกุศโลบาย ในการสอนธรรมและเป็นนิทานประเภทเดียวในโลก ที่ผู้ฟังสามารถไตร่ตรองตาม จนใจหยุดนิ่ง บรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้จำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน

       ผลจากการฟังชาดก ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงแต่เมื่อใคร่ครวญแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม อะไรเป็นสาเหตุให้ผู้ที่ฟังชาดกแล้ว สามารถบรรลุธรรมในระดับต่างๆ ได้อย่างง่ายดายหนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมเรื่องที่มีผลจากการฟังชาดกแล้วสามารถบรรลุธรรม ในระดับต่างๆ ได้พร้อมกันในคราวเดียวขอแสงสว่างแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดในดวงใจของของทุกๆ ท่านเทอญ


สิริปุณฺโณ
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ไลน์ไอดี Line ID : Siripunno
แฟนเพจ [email protected]: Siripunno
อีเมล์ E-mail : [email protected]

สารบัญ
       ๑. สังกัปปราคชาดก ว่าด้วย ลูกศรคือกิเลส                                    ๗
       ๒. คุณชาดก ว่าด้วย มิตรธรรม                                                   ๑๓
       ๓. พันธนาคารชาดก ว่าด้วย เครื่องผูก                                          ๒๗
       ๔. เกฬิสีลชาดก ว่าด้วย ปัญญาสำคัญกว่าร่างกาย                           ๓๓
       ๕. กุททาลชาดก ว่าด้วย ความชนะที่ดี                                         ๓๙
       ๖. ติลมุฏฐิชาดก ว่าด้วย การเฆี่ยนตีเป็นการสั่งสอน                         ๕๑
       ๗. ฑูตชาดก ว่าด้วย ทุกชีวิตเป็นทูตของท้อง                                 ๕๙
       ๘. สุกชาดก ว่าด้วย โทษของการไม่รู้ประมาณ                               ๖๕
       ๙. กุรุธรรมชาดก ว่าด้วย ให้ช้างแก่ท้าวกาลิงคราช                           ๗๑
       ๑๐. สัยหชาดก ว่าด้วย การแสวงหาที่ประเสริฐ                                ๗๙
       ๑๑. มฆเทวชาดก ว่าด้วย เทวทูต                                                ๘๗
       ๑๒. กิงฉันทชาดก ว่าด้วย โทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น        ๙๓
       ๑๓. สาธินราชชาดก ว่าด้วย พระเจ้าวิเทหราชประพาสดาวดึงส์          ๑๑๑
       ๑๔. คามณิจันทชาดก ว่าด้วย ลิงเป็นสัตว์ไม่รู้จักเหตุ                       ๑๒๓
       ๑๕. เสนกชาดก ว่าด้วย ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้                            ๑๓๙
       บทสรุป                                                                               ๑๕๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ บรรลุธรรมเป็นทีมด้วยชาดก
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 170 หน้า

ขนาดไฟล์ 67 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 67 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล