หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ Something you've been searching for หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Something You’ve Been Searching For
By Dhammajayo Bhikkhu


This book is a compilation of the lectures given daily by Luang Por Dhammajayo in the Inner Dreams Kindergarten during the Rains-Retreat of the year 2546 B.E. It is the first Rains-Retreat or Vassa designated as


“The Vassa for Attaining the Dhamma”. The daily countdown was carried out in order to encourage everyone to be heedful and to motivate everyone to “search for the most worthwhile thing in the life of a human being”.

 

Content

The Fist Rains-Retreat for Attaining the Dhamma 15
Let Darkness Be Your Friend 22
Darkness, Achiness, Restlessness 25
The Monkhood Is a Great Realm 29
The Buddha-Weapon and the Phya Mara-Weapon 39
Knowing What to Think 48
Attaining the Dhamma 50
Escaping from the Law of Kamma 55
The Different Levels of Elevated Meditative Attainments 58
Nature 61
Making Clear the Path and Fruit of Nibbana 67
Once You Can Keep Your Mind Still, You Will Be Hooked 73
Accumulated Merit and Meditation Practice 74
When One’s Mind Is Still, It Will Be Clear and Elevated 76
Pursuing Perfections Every Microsecond of One’s Life throughout
Every Existence 75
Paccantan: It Has to Be Personally Experienced 83
Proving the Law of Kamma with the Dhammakaya 85
Keeping One’s Mind Quiet 87
The Secret Will Be Unveiled 89
Stillness and Quietness Lead to Maximum Happiness 91
Life’s Gain or Life’s Loss 93
The Timelessness of the Path and Fruit of Nibbana 96
Ehipassiko 99
The Age of Enjoying the Fruit of One’s Merit 103

To Arrive at Stillness, One Must Stop Wanting It So Badly 105
Time Management 107
Self-Reliance (Part I) 109
Self-Reliance (Part II) 111
It Cannot Be Bought 114
No Difference 116
Diversity Ends When the Dhammakaya Is Attained 118
Every Living Being Must Practice Meditation 123
The Dhammakaya’s Supernormal Power 126
The Dhammakaya Is Inside You 129
Keeping One’s Mind Innocent 134
Two Levels of Wealth 138
The Brightness Attained by One Will Light Up the Entire World 141
Putting Away Temporarily One’s Old Beliefs 143
A Limited Amount of Time 145
Something One Has Been Searching For 146
Careless Words Bring One Difficulty 149
Why Are We Here? 151
Nibbana Is Inside Us 154
Watching the Play inside Us 156
Earnest Practice Brings About Success 157
Taking Control of One’s Life 158
Equal Amount of Time but Different Results 162
Sitting Down and Closing One’s Eyes Is a Buddhist Monk’s Job 165
Performing Wholesome Deeds Twenty-Four Hours a Day 167
One Will Truly Know only When One Has Attained It 171
No Luang Pu, an Unthinkable Thought 175

How to Find Ariya Wealth 178
Iddhipada-4, the Four Paths of Accomplishment 183
A Matter of Life and Death 184
The Fruit of Monkhood 186
The Truth Must Be Proven 189
The Four Factors 192
The Monkhood and Nibbana 197
Nothing Can Be Easier 203
Everything Is Just Right When One Feels Content 210
Practicing All the Time 215
Stillness Is the Key to Success 216
Mahapavarana 220
Sufficiency and Contentment (Part I) 224
Sufficiency and Contentment (Part II) 226
The Ten Assignments 228
Basic Meditation Practice 229หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf 1

ชื่อหนังสือ Something you've been searching for
ลำดับเรื่อง : Loung Phow Dhammajayo   จำนวนหน้า 242 หน้า

ขนาดไฟล์ 36MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 36MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล