สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๕ เรื่อง พระสูตร ๑

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๕ เรื่อง พระสูตร ๑ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๕ เรื่อง พระสูตร ๑

พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ
"ธรรมะเพื่อประชาชน"
โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)
วัดพระธรรมกาย

 
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๕ เรื่อง พระสูตร ๑ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย
คุณภาพของสื่อ :
0 0


 • แผ่นที่ 1
 • พรหมายุพราหมณ์สูตร ตอน ๑ ส่งศิษย์เข้าเฝ้า 
  17:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรหมายุพราหมณ์สูตร ตอน ๒ มหาปุริสลักษณะ 
  18:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรหมายุพราหมณ์สูตร ตอน ๓ จริยาวัตรอันงดงาม 
  16:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรหมายุพราหมณ์สูตร ตอน ๔ โปรดพราหมณ์ 
  17:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๑ การแบ่งชั้นวรรณะ 
  15:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๒ การเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  16:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๓ เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  16:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๔ อัมพัฏฐมาณพปราศรัย 
  17:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๕ พุทธวิธีปราบทิฐิ 
  16:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๖ ประวัติของศากยวงศ์ 
  15:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๗ ประวัติอัมพัฏฐมานพ ๐๑ 
  16:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๘ ประวัติอัมพัฏฐมานพ ๐๒ 
  16:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๐๙ ประวัติอัมพัฏฐมานพ ๐๓ 
  15:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๑๐ วิชชาและจรณะ ๔ 
  16:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัมพัฎฐสูตร ตอน ๑๑ แสดงตนเป็นอุบาสก 
  15:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๑ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ๐๑ 
  16:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๒ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ๐๒ 
  16:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๓ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ๐๓ 
  17:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๔ พระพุทธองค์ทรงรู้ความคิด 
  15:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๕ บัญญัติพราหมณ์ 
  15:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๖ ยอดกัลยาณมิตร 
  16:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๗ จุลศีล 
  16:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๘ มัชฌิมศีล 
  16:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๐๙ มหาศีล 
  15:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๑๐ ปัญญาอันบริสุทธิ์ ๐๑ 
  16:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โสณทัณฑสูตร ตอน ๑๑ ปัญญาอันบริสุทธิ์ ๐๒ 
  16:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มหาลิสูตร ตอน ๑ เส้นทางสู่การบรรลุคุณวิเศษ 
  16:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มหาลิสูตร ตอน ๒ เป้าหมายอันสูงสุด 
  17:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรหมชาลสูตร สูตรว่าด้วยข่ายอันประเสริฐ 
  16:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชาลิยสูตร เรื่องของมัณฑิยปริพาชกและชาลิยปริพาชก 
  16:55  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต