เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง: ท.ทหารกองทัพธรรม

 

เพลง: ท.ทหารกองทัพธรรม

เพลง: ท.ทหารกองทัพธรรม

คำร้อง :Tweety

 

ขับร้อง : จรัญ แก้วเจริญชัย

 

คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส

 

ภาพ : Dmc Cartoon

 

ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

--เนื้อเพลง : ท.ทหารกองทัพธรรม

เกียรติยศคือสิ่งที่หวงแหน  นี่คือแดนพระพุทธศาสนา

แผ่นดินไทยแห่งนี้คือบ้านของเรา เหล่าบรรพชนพลีชีพแลก

มาบัดนี้ไพรีรุกราน เราคือลูกหลานนักรบผู้กล้า

จะรักษาแผ่นดินถิ่นธรรมพระสัมมา กษัตราถวายเป็นพุทธบูชา

 

จะยึดมั่นด้วยสติปกป้องพระศาสนา เพราะเราคือลูกองค์พระสัมมา

ศัตรูที่ดูไม่ออก เพราะไม่ตีตราบอกว่าเป็นศัตรู

แต่ผู้คนก็ยังหยั่งรู้  พฤติกรรมศัตรูประเจิดประจาน

 

ศึกภายนอกยังไม่เท่าไหร่ ศึกภายในบอกได้น่าหวาดหวั่น 

ถ้าคนไทยยังประหัตประหาร  ไม่เสริมฐานสร้างบุญ

ยังพบกับศึกภายนอก  เราไม่กลัวใครแต่พบศึกภายใน

บอกได้ว่าน่ากลัว  มหันตภัยกำลังก่อตัว อยู่ในรั้วบ้านเรา

 

ต้องฉุกคิด  ต้องหยัดสู้  จงตื่นรู้อย่างกล้าหาญ

ก็วัดร้างเพิ่มขึ้นทุกวัน  ตื่นเถิดชาวพุทธไทย

ท.ทหารเกิดเป็นชาย   เป็นชาวพุทธด้วยจิตวิญญาณ

เลิกคิดกลัวมัวคิดนาน  ทหารมาบวช

 

เกียรติยศคือสิ่งที่หวงแหน นี่คือแดนพระพุทธศาสนา 

แผ่นดินไทยแห่งนี้คือบ้านของเรา เหล่าบรรพชนพลีชีพแลก

 

มาบัดนี้ไพรีรุกราน  เราคือลูกหลานนักรบผู้กล้า 

จะรักษาแผ่นดินถิ่นธรรมพระสัมมา กษัตราถวายเป็นพุทธบูชา

จะยึดมั่นด้วยสติปกป้องพระศาสนา  เพราะเราคือลูกองค์พระสัมมา

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -