เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : น้ำค้างบนใบบัว

เพลง : น้ำค้างบนใบบัว

 เพลง: น้ำค้างบนใบบัว

คำร้อง  ตะวันธรรม


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

--เนื้อเพลง : น้ำค้างบนใบบัว

ห้วงนทีดล ก่อเกิดบุคคล
บนแผ่นดินกลางน้ำ คืออุโฆษนาม
สามโลกสว่างเพราะธรรมะกรุณา
สด มีแก้วน้อย ลอยละจากฟากฟ้า
กับปรัชญาพุทธบารมี
เปล่งศักดิ์ศรี งามเช่นนี้
เพราะหวังที่จะกอปรการอุดม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -