เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง วันที่แม่รอคอย

เพลง วันที่แม่รอคอย

 

เพลง วันที่แม่รอคอย

 

น้ำตาแม่หลั่งจากใจแม่ริน  เพียงแม่ได้ยินคำกล่าวอำลา
ดวงใจของแม่จะบรรพชา ติดตามพระสัมมาไปสู่นิพพาน


ปอยผมหลุดล่วง ใจแม่นั้นหายห่วง  หัวใจช่วงโชติเรืองโรจน์บุญญา
แม่ขออนุโมทนา ขอให้ลูกติดตามพระสัมมา จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
อย่าห่วงโหยหาอาลัยแม่เลย แม่เคยเฝ้าฝันวันบวชแก้วตา


ตั้งแต่นานมา เมื่อคราวลูกแก้วเกิดจากอุทร
ลูกมีบุญเก่าจึงเดินทางไปก่อน จงฟังคำสอนพระอุปัชฌาย์


ให้ลูกเป็นอายุพระศาสนา เป็นเนื้อนาบุญแก่มนุษย์เทวา
แม่ขอภาวนาให้ลูกยา ไปถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -