สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 

พุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 


660123_28.jpg

     พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันมาร่วมต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา จำนวน 1,139 รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี อนุสรณ์สถานลำดับ ที่ 4 “สถานที่เกิดด้วยกายธรรม” ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในการนี้คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา


660123_26.jpg

       เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา คณะพระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 11 กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ได้เดินธรรมยาตราจากวัดตะเคียน จาริกไปบนถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี หมายเลข 4032 มุ่งสู่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 “สถานที่เกิดด้วยกายธรรม” ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศได้มาถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา พร้อมทั้งเปล่งเสียงสาธุการและประนมมือด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานในบุญ ซึ่งนับเป็นภาพทัสนานุตริยะที่หาดูได้ยากยิ่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยทุกก้าวย่างอันบริสุทธิ์ของพุทธบุตรธรรมยาตราที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตนตามพระธรรมวินัย บ่มเพาะกายใจให้ใสสว่าง ก้าวสู่การเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ มหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ  ซึ่งตลอดชีวิตการเป็นสมณะ ท่านมุ่งถ่ายทอดวิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่  7      


660123_27.jpg

      นอกจากนี้ภายในงานด๊อกเตอร์เพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร และคณะ พร้อมด้วยนายรองรักษ์ บุญศิริ คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมวัดโบสถ์บน บางคูเวียง พร้อมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา ในครั้งนี้ด้วย และได้กล่าวว่า มีความยินดี และดีใจที่ได้เห็นการฝึกฝนของพระธรรมยาตรา ในฐานะตัวแทนกรรมาธิการฯ จะนำเรื่องนี้ไปเป็นต้นแบบในการบวช และในเรื่องหลักสูตรของการเดินธุดงค์ด้วย นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนให้โครงการนี้ หรือโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้เป็นวัฒนธรรม ประเพณี ให้สืบทอดต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล