สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน  ณ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน  ณ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี


660123_44.jpg

            เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ณ วัดนครอินทร์  จังหวัดนนทบุรี  พระธรรมยาตรา พร้อมด้วยเจ้าภาพผู้มีบุญ  ผู้นำชุมชนและสาธุชน ได้ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานในโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์  พระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ซึ่งคณะประธานผ้าป่า คณะเจ้าภาพและสาธุชน ได้อัญเชิญผ้าไตรเดินเวียนประทักษิณ โดยมีกัลยาณมิตรชาญชัย และกัลยาณมิตรสุพิน   พรหมตา  เป็นประธานผ้าป่า  บรรยากาศในพิธีเวียนประทักษิณเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปีติ


660123_43.jpg

             คุณสุรภี    รุ่งโรจน์   รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ประธานฝ่ายฆราวาส จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่ง ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรเจริญ ทนฺตจิตฺโต (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดนครอินทร์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยท่านประธานผ้าป่า ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์  นอกจากนี้ภายในงานผู้แทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, นำกล่าวคำถวายไทยธรรม,นำกล่าวคำถวายปานะ,นำกล่าวถวายค่ายานพาหนะ,นำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช,และนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่ผู้นำชุมชน และคณะเจ้าภาพ จะได้น้อมถวายต้นผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์  ซึ่งกิจกรรมงานบุญวันนี้ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่ง จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา


660123_42.jpg

       และในภาคบ่ายพระธรรมยาตราได้ร่วมกันบำรุงศาสนสถาน  เป็นผู้นำในการทำนุบำรุงศาสนา สร้างความศรัทธาให้กับชาวพุทธและนักเรียนในชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นการมุ่งมั่นสานสัมพันธ์ชุมชน สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข็มแข็ง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆตามหลัก บวร  บ้าน วัด โรงเรียน แต่ละท่านต่างเก็บเกี่ยวบุญกันอย่างเต็มที่ ทุกครั้งที่ได้ลงมือปฏิบัติ บุญก็จะเกิดขึ้นทันที กิจกรรมพระธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นเส้นทางแห่งการสร้างบุญที่มีคณะพระธรรมยาตราเป็นต้นบุญต้นแบบ กิจกรรมบุญที่เกื้อหนุน ให้ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่ง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีจิตศรัทธา ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา รักพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจและได้ผล ดังที่พระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์เทอญฯ
 

660123_41.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล