สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป 

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป 


670328_19.jpg

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป 


670328_18.jpg

      ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในงานบุญพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชนทุกท่าน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม ทั้งยังได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา และสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย


670328_17.jpg

      พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายบาตรและผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่าโดยย่อว่า“ การที่เราได้ร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ในครั้งนี้ ย่อมได้อานิสงส์หลักๆด้วยกัน 4 ประการ อันดับแรก โครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปนั้น เป็นโครงการพัฒนาเยาวชนที่ปลูกฝังสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตนให้มีสติ มีความคิดที่ดี ซึ่งทุนสนับสนุนโครงการนี้จะเป็นบันไดให้เด็กได้ก้าวไปสู่การเป็นคนเก่งและดีในภายภาคหน้า 2.ได้พัฒนาจิตใจของเด็กเยาวชนในด้านธรรมะเพื่อเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต และความมุ่งมั่นตั้งใจของสามเณรที่ได้มาสู่ร่มกาสาวพัตรย่อมเป็นประโยชน์สู่สังคมไทย 3.เมื่อนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตทางที่ถูกต้องดีงามย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และ 4.เป็นการสืบสานศรัทธาพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ส่งเสริมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรในสังคมไทยและสังคมโลกให้ยั่งยืนสืบต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล