สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรยากาศการอบรมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

บรรยากาศการอบรมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

 

670409_03.jpg

         ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ภายหลังจากที่น้อง ๆ เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมแล้ว พระอาจารย์ก็ได้นำทุกคนนั่งสมาธิ เพื่อฝึกทำใจให้หยุดนิ่ง เพื่อให้จิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางพระอาจารย์ได้เตรียมไว้ โดยว่าที่สามเณรใหม่ ได้ฝึกฝน และพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งหล่อหลอมในการอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น ก่อนเข้าพิธีบรรพชาสามเณร ทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันเป็นประโยชน์จากพระอาจารย์ อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธตั้งแต่อดีต ระหว่างลูกศิษย์กับพระอาจารย์ โดยตลอดโครงการจะมีพระอาจารย์คอยแนะนำให้ศิษย์ทำความดี และเป็นต้นแบบที่ดีสืบต่อไป

670409_02.jpg

670409_01.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล