สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DIRI มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโอทาโก้

DIRI มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโอทาโก้


670409_05.jpg

       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย หรือ ดีรี่ ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโอทาโก้


670409_06.jpg

      พระมหาสุธรรม สุรตโน เปรียญธรรม 9 ประโยค (ดร.) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย หรือ ดีรี่ ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ทำคะแนนยอดเยี่ยมในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และมอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาประจำปีแก่หลักสูตรศาสนศึกษา คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโอทาโก ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย-สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย (ดีรี่) และหลักสูตรศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยศาสตราจารย์วิลล์ สวีตแมน คณบดีคณะสังคมวิทยา พร้อมทั้งคณาจารย์ในหลักสูตรศาสนศึกษา และทีมงานดีรี่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวขึ้น และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์โทนี่ บาลันไทน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการดำเนินพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก มาร่วมงานและเป็นตัวแทนรับทุนสนับสนุนการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาประจำปี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ 


670409_04.jpg

       โดยท่านได้กล่าวว่าทุนการศึกษาที่ทางดีรี่และมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยฯ ได้มอบให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกขอขอบคุณและซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของดีรี่และมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัย เป็นอย่างมาก
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล