สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12 

พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12 


670409_20.jpg

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12


670409_19.jpg

         ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฎิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคยุวธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12 โดยภายในงานพระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ท่านประธานสงฆ์ นำนาคยุวธรรมทายาท และผู้ปกครอง รวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรม บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นนาคยุวธรรมทายาทในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12 ได้กล่าวคำขอตัดปอยผมจากผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับการตัดปอยผมจากท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันตัดปอยผม ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านต่างมีความปลื้มใจที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาอบรมเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี นับเป็นโอกาสอันดีที่บุตรหลานจะได้สั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ได้โอกาส" อานิสงส์ผลบุญจากการบวชย่อมส่งผลถึงบิดามารดาและผู้ที่ให้การสนับสนุนการบวชทุกๆ คน


670409_18.jpg

       หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นาคยุวธรรมทายาท เพื่อเป็นการตัดความกังวล ความห่วงใย เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรม ซึ่งพิธีกรรมก็ได้ดำเนินการอย่างเรียบร้อยทุกขั้นตอน สำหรับโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12  จัดอบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2567 ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองตามบทฝึกความดีสากล 5 ประการ ควบคู่กับการศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล