สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร


670412_02.jpg

          ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ก็ได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง พิธีมอบบาตรและผ้าไตร  ซึ่งนาคยุวธรรมทายาได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เพื่อประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครอง โดยนาคยุวธรรมทายาทได้กราบผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับบาตร และผ้าไตรจากผู้ปกครอง ด้วยความปลื้มปีติ ซึ่งวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้ปกครองรอคอยที่จะได้เห็นบุตรหลานตัวน้อย ได้เข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร เป็นหน่อเนื้อพระชินสีห์ สืบต่อความดี สืบทอดอายุพระศาสนา ตอบแทนคุณบิดามารดา เป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งการเข้ามาอบรมครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บวชจะได้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการจัดพิธีขอขมาในวันนี้ก็เพื่อขอขมาลาโทษที่เคยล่วงเกินต่อบิดา มารดา และญาติมิตร เมื่อสำนึกผิดแล้วจิตก็พร้อมที่จะเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กาย วาจา ใจ ต่อไป


670412_03.jpg

        ซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาช่วงปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนา ตามหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้เกิดความรักในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมต่างๆ เช่น สัมมาทิฐิ, กฎแห่งกรรม, พระคุณบิดามารดา, การฝึกสมาธิ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้รับการดูแลจากคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อต้องการจะให้สามเณรทุกรูปปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ให้แก่ตนเอง พ่อแม่และญาติโยมทุกคน


670412_01.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล