สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมโครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 32 , และมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28

พิธีตัดปอยผมโครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 32 , และมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28


670412_09.jpg

       คณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะญาติ ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปอยผมแก่นาคยุวธรรมทายาทในโครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 32 , และมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28


670412_10.jpg

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม และปลงผมในโครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 32, และมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ณ ลานธรรม ทางเข้ามหารัตนวิหารคด 8 และ 9 วัดพระธรรมกาย ภายในงานนาคยุวธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปอยผม ก่อนที่ผู้ปกครองและคณะญาติจะได้ร่วมกันตัดปอยผมแด่นาคยุวธรรมทายาท ท่ามกลางความปลื้มปีติของนาคยุวธรรมทายาท รวมทั้งผู้ปกครอง และสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ 


670412_08.jpg

     ซึ่งคณะผู้ปกครอง ต่างกล่าวว่า วันนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเห็นบุตรหลานได้บวชในพระพุทธศาสนา ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการมาศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะเมื่อจบโครงการแล้วก็จะได้บุตรหลานที่ทั้งเก่งและดี


670412_11.jpg

      จากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นาคยุวธรรมทายาท พร้อมทั้งน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่า เรื่องความสำคัญของการปลงผม และแนะนำธรรมะปฏิบัติให้แก่นาคยุวธรรมทายาทด้วยค่ะ ซึ่งโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 และโครงการยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เกิดความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย รู้จักพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเคารพ อดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไปได้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล