สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567


670417_05.jpg

        วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอุปัชฌาย์


670417_04.jpg

       เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567,โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 12,โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32 และโครงการมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ซึ่งนาคยุวธรรรมทายาท พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และคณะผู้ปกครอง ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใส


670417_03.jpg

        ส่วนภาคสายได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครอง ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อคุณพ่อคุณแม่และญาติมิตร จากนั้นนาคยุวธรรมทายาทได้น้อมรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ  ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาท เพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศฆราวาส เป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม พร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสตร์ คือผ้าเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนา ผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมน์ และศีลอันงดงาม 


670417_01.jpg

          สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทุกโครงการที่ทางวัดพระธรรมกาย ได้จัดขึ้น เพื่อต้องการให้เยาวชนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะ ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก และศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีใจรักการปฏิบัติธรรม เกิดความรักเคารพในพระรัตนตรัย  และสามารถนำความรู้ที่รับระหว่างเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อีกทั้งยังปลูกฝังให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณ
 

670417_02.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล