สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินบรมมหาจักรพรรดิ วัดภาวนาเท็กซัส

 


เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ วัดภาวนาเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินบรมมหาจักรพรรดิ มีสาธุชนทั้งภายในและต่างรัฐมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ประธานทอดกฐิน คือ กัลฯ ผศ. ดร. สุนันทา เตยะราชกุล เมื่อเสร็จพิธีทอดกฐิน ลูกพระธัมฯทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัย และร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างความดี สร้างความปีติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญอย่างยิ่ง