สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

      วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร  พระพรหมดิลก กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระธรรมธัชมุนี รองเจ้าคณะภาค 10 นำพระภิกษุกรุงเทพหานคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีนายสมชาย สุรชาตรี เป็นประธานฝ่านฆราวาส 

      สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ ให้ทรงมีพระชมมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล