สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เข้าเฝ้าถวายพระพร

 

เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย เข้าเฝ้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหาศุภมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พร้อมกับคณะบุคคลต่างๆ เป็นจำนวนมาก