สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

 

     


สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับชมรมพุทธในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ นั่งสมาธิและฟังธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พิธีทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พิธีเทเหล้า-เผาบุหรี่ ร่วมถวายสัตยาบรรณเลิกเหล้า-บุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศล... ซึ่งในแต่ละงานมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมทั้งหมดกว่า ๑๐,๐๐๐ คน