สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมทายาทดีซีหักดิบตัดใจเลิกเหล้า

   

         ธรรมทายาทดีซีหักดิบตัดใจเลิกเหล้า เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ วัดภาวนาดีซี รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีเทเหล้า ครั้งที่ ๓ สืบเนื่องจากหลังจากที่พระธรรมทายาท รุ่นที่ ๑ ผ่านการอบรมไปแล้ว ๒ สัปดาห์ ทำให้พระธรรมทายาททั้ง ๕ รูป เข้าใจหลักความเป็นจริงของชีวิต เรื่องกฎแห่งกรรม ทำให้ซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้หนึ่งในพระธรรมทายาททั้ง ๕ รูป คือ พระวสันต์ สนฺตจิตฺโต ที่ก่อนมาบวชเคยดื่มเหล้ามาก่อน เกิดแรงบันดาลใจที่จะเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด จึงได้ชักชวนเพื่อนพระธรรมทายาทไปนำเหล้าและไวน์ ซึ่งเก็บไว้ถึง ๑๐๐ กว่าขวด บางขวดเก็บมานานถึง ๒๐ ปี ก็หักดิบตัดใจนำมาทำพิธีทำลายให้หมดสิ้น