สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นกกระดาษสันติภาพจากใจมหานครเพิร์ท

นกกระดาษสันติภาพจากใจมหานครเพิร์ท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสภาธรรมกายสากลแห่งนครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนคนไทยมาปฏิบัติธรรมและสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และร่วมกันพับนก ส่งใจให้ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการปฏิบัติธรรมสร้างความดีเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี โดยมีพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม เป็นพระอาจารย์ รวมคนไทยและครอบครัวมาช่วยกันพับนกสันติภาพ "ใจถึงใจ หรือ Heart to Heart" เป็นคำสั้นๆ ที่กลุ่มคนไทยในต่างแดนขอมอบผ่านไปให้และเป็นส่วนหนึ่งในความปรารถนาดีที่จะนำสันติภาพสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้