สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรแก้วชาวสมุย

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรแก้วชาวสมุย


 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรแก้วชาวสมุย เพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรแก้วชาวสมุย เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) และครบรอบ2ปีศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆบนเกาะสมุยในระดับชั้นประถมปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีพระมหาณัฐพงศ์ สิริวํโส    เป็นประธานสงฆ์  นายแพทย์ไพศาล และกัลยาณมิตรจันทร รัตนสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีผู้ปกครอง ญาติมิตรของนาคธรรมมาทายาทมาร่วมตัดปอยผมและร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก ยังความปราบปลื้มใจแก่เหล่าธรรมทายาทและผู้ร่วมเป็นอย่างยิ่ง 

  สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรแก้วชาวสมุย จะมีพิธีบรรพชาในวันที่ 15 ตุลาคม และพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่วันที่ 16 ตุลาคม นี้