สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโอซาก้า ญี่ปุ่น ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัดภาวนาโอซาก้าจัดพิธีบรรพชายุวธรรมทายาท ในวันนั้นท่านสุพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ ประจำนครโอซาก้า และคุณปาริชาติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภริยา เดินทางมาเปิดกรวยธูปเทียนแพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ