สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.วัดเขาน้อย จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

รร.วัดเขาน้อย จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรม


     ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคมที่ผ่าน คณะวิทยากรจากธุดงคสถานนครธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนกว่า400คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


   นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ เนื่องในโอกาสเดือนสิงหาคม เดือนแห่งความรักผู้มีพระคุณ ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจแก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกๆคนเป็นอย่างมาก


     จากนั้นเป็นกิจกรรมความดีสากล ผ่าน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การให้ทานโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งภายหลังจบโครงการทุกคนต่างตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป