สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


     วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในต่างแดน


         สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระภัทรพล ธมฺมทตฺโต นำปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และอาราธนาศีล 5 หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร หลั๋วจือยู้ย (Luo Zi Yu) ,กัลยาณมิตรสุขเกษม กัลยาณมิตรไมตรีจิตร์ สุพรรณนนท์ และกัลยาณมิตรซูชงเหมย นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


       ส่วนภาคบ่ายพระมหาธณัช    เชฏฺฐธมฺโม  ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในต่างแดน โดยมีกัลยาณมิตรสุขเกษม กัลยาณมิตรไมตรีจิตร์ สุพรรณนนท์ เป็นประธานถวายพานดอกไม้แด่คณะสงฆ์ จากนั้นสาธุชนร่วมกันรับพรพระและกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมพิเศษสหวาระวันเกิดของผู้มีบุญที่มีเดือนเกิดในเดือนมกราคม และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตาแสดงธรรม โดยพระภัทรพล ธมฺมทตฺโต แสดงธรรมแก่สาธุชนชาวไทย , ส่วนพระมหาเอกพันธ์  พนฺธมุตฺโต แสดงธรรมแก่สาธุชนชาวไต้หวัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล