สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า  ณ วัดเนินพระปรางค์

พิธีทอดผ้าป่า  ณ วัดเนินพระปรางค์


      พระธรรมยาตรากว่า 120 รูป พร้อมด้วยสาธุชน ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า ณ วัดเนินพระปรางค์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำนุบำรุงวัด และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง


          ณ วัดเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าในโครงการธรรมยาตราปีที่ 6  เส้นทางพระผู้ปราบมาร รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561  โดยในวันนี้ได้มีคณะพระธรรมยาตรากว่า 120 รูป พร้อมด้วยประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงวัด และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  พร้อมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันกับวัด ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปัญญาอุทัยวงศ์  เจ้าอาวาสวัดเนินพระปรางค์ เป็นประธานสงฆ์  และอาจารย์นันทนา  อริยะสัจจะธรรม  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายผ้าป่า และน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ก่อนที่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก จะได้น้อมถวายผ้าป่าให้กับวัดเนินพระปรางค์  และคณะศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ด้วยเช่นกัน


        ในส่วนของปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปบูรณะวัดที่เกิดการชำรุด เสียหาย พร้อมทั้งใช้ในกิจกรรมงานพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปีติให้กับทุกท่านที่ได้เห็นกิจกรรมดีๆเช่นนี้ และได้เห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากๆมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนในพื้นที่