สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


     น้องๆ ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 300 จบ


     คณะครูและน้องๆยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 300 จบ พร้อมทั้งได้นั่งสมาธิ และฟังธรรมเรื่องความเสียสละ ตามคำปฏิญาณตนยุวกาชาดว่า ข้าฯจะเป็นมิตรกับคนทั่วไป และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม


    ซึ่งในโอกาสนี้คุณครูรัตน์ดา อ้นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ก็ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่น้อง ๆ อาสาสมัครที่มาช่วยรับบุญ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการยกย่องและชมเชยในความเสียสละของเด็กๆ ซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้คุณครูยังได้ฝากให้นักเรียนนำธรรมะที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย