สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะศรัทธาสาธุชนจาก กทม.จัดพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดศรีบุญเรือง

คณะศรัทธาสาธุชนจาก กทม.จัดพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดศรีบุญเรือง


       คณะศรัทธาสาธุชนจากกรุงเทพมหานคร ได้พร้อมใจกันจัดพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย


         คณะศรัทธาสาธุชนจากกรุงเทพมหานคร ได้พร้อมใจกันจัดพิธีทอดผ้าสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิการคำบุ อัคคะธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธานสงฆ์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอะเลิศเบิกบานในบุญ ซึ่งทุกท่านมีความตั้งใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยภายในงานมีผู้แทนของคณะศรัทธาสาธุชน ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า และถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าในวันนี้ ทางวัดจะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา


        และในโอกาสนี้พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพุทธกาล ได้เมตตามารับผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย และเป็นศูนย์ที่ใช้ในการอบรมสามเณร และอีกหลายๆโครงการ ซึ่งท่านได้กล่าวให้โอวาทว่า เมื่อเราทำบุญแล้วก็ต้องปลื้ม ความปลื้มสำคัญมาก และวันสุดท้ายของชีวิตของทุกคน มีตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราเองได้ ให้นึกถึงบุญให้ได้กันทุกคนและให้นึกให้ได้ตลอด วันนี้ทุกท่านมีจิตศรัทธาได้มาสร้างบุญ มาทอดผ้าป่า 2 ที่ด้วยกัน คือวัดศรีบุญเรือง และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพุทธกาล   ซึ่งพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นั้นต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกท่านได้มาทอดผ้าป่า ได้มาต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้ทุกท่านได้ปลื้มในบุญ ให้นึกถึงบุญที่เราได้มาต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้วยปัจจัยที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบาก นำมาฝากไว้ในพระพุทธศาสนา และพิธีทอดผ้าป่าในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มปีติในบุญให้กับทุกท่านเป็นอย่างมาก