สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาธรรมทายาท

 

 

 
         เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท จำนวน ๕๑๘ รูป    เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมเยาวชน โดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มาเป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีเริ่ม ด้วยนาคยุวธรรมทายาทและมัชฌิมธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยพิธีวันทาเจดีย์ พิธีขอขมา และพิธีมอบผ้าไตร