สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานวันวิสาขบูชา 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานวันวิสาขบูชา 


วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานวันบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 


           โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร และอาราธนาศีล พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา และใจ ให้ใส สว่าง เพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีจุดวิสาขประทีป จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้กล่าวคำบูชาวิสาขประทีป และเมื่อถึงเวลาสว่าง ประธานเอกคือ ครอบครัวลีพัฒนพันธ์ และประธานรองทั้ง 4 คณะ ได้ร่วมกันจุดโคมวิสาขประทีป ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณ เพื่อบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา


         ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และนำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้