สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวศรีลังมา เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวศรีลังมา เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


    ชาวศรีลังมา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

      สำหรับชาวศรีลังกากลุ่มนี้ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย แม้ในวันที่มาเยี่ยมชมแดดค่อนข้างร้อนมาก แต่ก็ไม่สามารถขัดศรัทธาของชาวศรีลังกากลุ่มนี้ได้เลย โดยทุกท่านกล่าวว่า "มาถึงที่ที่ศักดิ์สิทธ์ขนาดนี้แล้วต้องไปให้ใกล้ชิดที่สุด" แล้วก็พากันเดินไปด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ และต่างพากันก้มกราบสักการะด้วยความเคารพ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคต ด้วยความปลื้มปีติ


     ซึ่งหลายท่านได้บอกว่า มีความสุขมากๆจนไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไร วัดพระธรรมกายเป็นสถานที่สงบ ศักดิ์สิทธ์ เป็นความภาคภูมิใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งถ้ามีโอกาสจะชักชวนหมู่ญาติและเพื่อนๆ มาร่วมกันปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย