สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ 122 รูป เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก

พิธีตักบาตรพระ 122 รูป เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก


         องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระ 122 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก


         สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมกับชมรมเรารักคลองสาม ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี  และสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีตักบาตรพระ 122 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในตำบลคลองสามได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ด๊อกเตอร์วิระศักดิ์ ฮาดดา และกัลยาณมิตรธเนศ  รื่นกลิ่น  นำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรสุดชา  ผาผง และกัลยาณมิตรเสถยา  ปัทมะรังสิตา   ส่วนกัลยาณมิตรนิตยา  จรุงจิตต์ นำกล่าวคำอธิษฐานจิต  จากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในบุญ 


       และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วันนี้ได้มีคณะสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาตจากผู้มีบุญ ซึ่งกิจกรรมงานบุญจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชาโลก เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ายกย่องในการทำกิจกรรมดีๆให้กับชุมชน ได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ถือว่าได้ให้โอกาสชาวคลองสามในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ได้ทำบุญรักษาศีล ได้ลดความตระหนี่ออกไปจากใจ มีสัมมาฐิติ จะนำความสุขความเจริญมาให้ การทำบุญเป็นการฝึกจิต เป็นการเสียสละ ชำระใจให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ 

          ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ชาวชุมชนคลองสาม นำศีลธรรม และความสว่างไสวมาสู่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการสร้างชุมชนโดยรอบให้เข้มแข็งด้วยศีลธรรม และการที่ชาวบ้าน และนักเรียนมารวมใจกันตักบาตรในวันนี้ เป็นภาพที่อบอุ่นของทำความดีของชาวชุมชนคลองสามเพราะถือเป็นกิจกรรมมหากุศลของชาวคลองสาม และกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งคณะสงฆ์ในตำบลคลองสาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม  บริษัทห้างร้าน คุณครู นักเรียน นักศึกษา และสาธุชน ที่ได้รวมใจกัน จึงทำให้งานวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเกิดภาพดีๆเช่นนี้ขึ้น