สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบท

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบท


วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทพระธรรมทายาท


       ภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะประกอบพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ได้แก่ ธรรมทายาทประสิทธิ์ นิยมศิลป์,ธรรมทายาททศพร วิเชียร์โรเช่และธรรมทายาทด๊อกเตอร์จงกิจ มาศิริ ที่เข้ารับการอบรมในโครงการบวชพระ ณ วัดพระธรรมกายบอสตัน โดยคณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยญาติมิตรได้ร่วมตัดปอยผม ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันปลงผมแก่ธรรมทายาท นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายกองบุญบรรพชาอุปสมบท โดยประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์  ส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย 


     ส่วนภาคบ่ายนาคธรรมทายาทและสาธุชนได้ตั้งขบวนเวียนประทักษิณในโบสถ์ จากนั้นเป็นพิธีวันทาพระประธาน และพิธีขอขมาผู้ปกครองพร้อมทั้งรับผ้าไตร ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชา หลังจากบรรพชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายบาตร และเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือพิธีอุปสมบท โดยมีพระครูภาวนาวิเทศ เป็นพระอุปัชฌาย์ และในโอกาสนี้สาธุชนก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทำบุญกับพระธรรมทายาทบวชใหม่ จากนั้นพระธรรมทายาททั้งสามรูปก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปลื้มปีติในบุญ