สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์พระมงคลเทพมุนี 

พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์พระมงคลเทพมุนี 


     คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ได้ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์


      วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ตรงกับวันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2562  วันครบรอบ 102 ปี  วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันแห่งมหาปีติของลูกหลานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่ได้มีโอกาสสรรเสริญประกาศเกียรติคุณของท่าน   แม้ทุกวันจะระลึกนึกถึงท่านตลอดเวลาอยู่แล้วก็ตาม   แต่เมื่อถึงวันสำคัญของท่าน วันที่ทำให้เราหวนระลึกถึงคุณธรรม คุณวิเศษและปฏิปทาของท่าน   ยิ่งทำให้เราปลาบปลื้มปีติและดีใจที่ได้มาเป็นลูกหลานท่าน   พวกเราทุกคนจึงพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมงานบุญเพื่อระลึกถึงและตอบแทนพระคุณท่าน ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยช่วงเย็นหลังพิธีทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนมุ่งหน้ามาสู่มหารัตนวิหารคดชั้น 2   เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์   ท่ามกลางขบวนอัญเชิญที่เต็มไปด้วยคณะศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ซึ่งประกอบไปด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นับหลายพันรูปเดินนำหน้าสุด ตามด้วยคณะเจ้าภาพจำนวนมากและศรัทธาสาธุชนจำนวนนับหมื่น   เดินคล้องใจกันด้วยสายสิญจน์จากคณะสงฆ์องค์แรก ส่งต่อถึงเจ้าภาพท่านแรก มาสู่สาธุชนด้วยขบวนที่ยาวเหยียดและจำนวนแถวยาวจากฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาของมหารัตนวิหารคต กลายเป็นคลื่นมหาชนของลูกหลานหลวงปู่ที่เข้าแถวเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ทั้งสี่ทิศของมหารัตนวิหารคด พร้อมใจกันเดินเวียนประทักษิณ       รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์   พร้อมทั้งสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร    อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 กิโลเมตรของมหารัตนวิหารคด แม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนอบอ้าวแต่ทุกคนก็มีรอยยิ้ม ยิ้มที่ออกมาจากใจที่มีหลวงปู่อยู่ในใจตลอด 


      และเมื่ออัญเชิญท่านเวียนประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้อัญเชิญรูปหล่อท่านประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคดชั้น 1 และประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ เป็นประธาน สงฆ์ นำทุกรูป ทุกท่าน นั่งสมาธิตามไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโย  พร้อมทั้งนำอธิษฐานจิต ก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมทั้งสาธุชนจะได้ปิดแผ่นทองต่อหน้ารูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี(สด  จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร เพื่อสักการะบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเรา