สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าต่อกระแสไฟฟ้า ณ   ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น

พิธีทอดผ้าป่าต่อกระแสไฟฟ้า ณ   ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น


   คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อกระแสไฟฟ้า ณ   ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น


  คณะศรัทธาสาธุชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อกระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 6 ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น โดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (กุ-สะ-ละ-ชะ-โย) เปรียญธรรม 9 ประโยค ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์  จากนั้นท่านประธานผ้าป่าสามัคคีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ให้ศีล และในโอกาสนี้ผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส รองรับงานบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งคณะประธานเอกในครั้งนี้คือ กัลยาณมิตรศักดิ์ศรี  สุวรรณเรืองศรี ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลี ส่วนกัลยาณมิตรลั่นทม พลงาม นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทย ส่วนตัวแทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า


      นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ใหญ่มีหลายอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น เป็นสถานที่ ที่เพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น ก็ขอให้ทุกๆคนมาร่วมกันสร้างศาสนาสถาน ซึ่งเป็นของพระพุทธศาสนา และศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้า และการถวายกระแสไฟฟ้า ถือเป็นการถวายต้นกำเนิดของงานพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็ว่าได้ ประดุจหากโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์ฉันใด มนุษย์ทุกคนก็คงไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดฉันนั้น ดังนั้นไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญศาสนกิจของสงฆ์ ของวัด ของสาธุชนทุกคน ตั้งแต่การหุงต้มอาหาร การศึกษาพระบาลี การซักรีด การผลิตสื่อธรรมะ ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ก็ขอให้ทุกท่านปลื้มกับงานบุญครั้งนี้