สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป จ.ปทุมธานี

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป จ.ปทุมธานี


   คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคม จัดงานตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


     สำหรับพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ตลาดนัดคลองถม คลองหลวง เมืองใหม่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการนำพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ภายในงานกัลยาณมิตรฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ,กัลยาณมิตรพรรณวดี เต็มดวงจิต นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,กัลยาณมิตรสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์กล่าวรายงานการตักบาตร จากนั้นคณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ และก่อนที่จะเริ่มบิณฑบาต พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวขอฉันทานุมัติให้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตรวมเป็นถุงยังชีพส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากคณะสงฆ์กว่า 10,000 รูป ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เปล่งสาธุการ3ครั้งเพื่อเป็นฉันทานุมัติร่วมกัน


    จากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ก็เดินแปรแถวผ่าสายฝน เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากญาติโยมที่นั่งรอใส่บาตรอย่างชุ่มฉ่ำ ใส่บาตรรูปแล้วรูปเล่าอย่างไม่ท้อถอยต่อสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนพระภิกษุก็เดินบิณฑบาตอย่างไม่ยอท้อต่อความเปียกท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำอย่างไม่ลดละ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมกลับมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า ที่ออกมาใจที่สามารถฝ่าฟันทำความดีจนสำเร็จ และนี่คือน้ำใจของชาวพุทธ น้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่อย่างไรก็ไม่ยอมทิ้งกัน เพื่อรวมหลังช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้