สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


     วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนมกราคม  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563


       เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระในเวลา 02.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ พร้อมกันกับพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายประเทศไทย โดยมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนมกราคม โดยทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ 3 รอบ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรกัญจนาพิรัตน์ เฟรนช์ และกัลยาณมิตรพรพรรณ Ebdon เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ากองบุญคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรณัฐญา แช่มไพโรจน์ และกัลยาณมิตรฐาน์ณิชา แซ่ลิ้ม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวถวายผ้าป่ากองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรกรรณิการ์ พาร์คเกอร์ และ กัลยาณมิตรชอบ เจริญพานิช เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวถวายผ้าป่ากองบุญยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตร สายชล กระจ่างวงศ์ และ กัลยาณมิตรนวลพรรณ เจฟฟรีส์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย , พิธีกล่าวถวายผ้าป่ากองบุญเครื่องกันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรใจรัก เชอร์มาลิช และ กัลยาณมิตรเทียนชัย ชิตวิเชียรกุล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย , ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรกรรณิการ์ พาร์คเกอร์ และกัลยาณมิตรณัฐญา แช่มไพโรจน์  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ,


    พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ประกอบมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเรื่องความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร พร้อมทั้งให้พรเป็นภาษาบาลี จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรพระ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในวันขึ้นปีใหม่ไทย


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล