สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


   วัดพระธรรมกาย จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์


             คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยสมาชิกภายในองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ภายในบริเวณแนวกลางมหารัตนวิหารคด  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ครบ 2,187,000,000 จบ เนื่องในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2563 โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ด้วยจิตที่ผ่อง พร้อมทั้งเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์  นำขบวนโดยคณะสงฆ์ ตามด้วยสมาชิกสำนักต่างๆ โดยทุกท่านล้วนมีความตั้งใจมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยใจที่ปีติ 


          ภาพที่เราได้เห็นในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ซึ่งทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญ เป็นเจ้าของบุญ เจ้าของวัด ที่ได้ร่วมกันสร้างศาสนสถานต่างๆภายในวัดพระธรรมกายขึ้นมา และวันนี้ยังได้มาร่วมกันใช้สถานแห่งนี้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป