สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์


     วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมงานบุญออนไลน์อยู่ทางบ้านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ซึ่งประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ ได้นำกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย จากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม จากนั้นจึงเป็นพิธีบุพเปตพลี โดยกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน และ กัลยาณมิตรปาริฉัตร ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวร อุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตร Jonathon Grayson และ กัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรเป็นภาษาบาลี     ส่วนช่วงบ่ายพระสุเวด ปฐมวํโส ได้บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างบารมีในต่างแดน”