สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รพ.พนัสนิคมจัดอบรมธรรมะ

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงพยาบาลพนัสนิคม ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย ไปเทศน์สอนที่โรงพยาบาล พระอาจารย์ได้แนะนำการนั่งสมาธิเบื้องต้น และเทศน์เรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการนำธรรมะไปใช้ควบคู่กับการทำงานหน่วยงานใดสนใจจัดอบรมบุคลากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๘๕๑