สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


630930_18.jpg

         ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนี (หอฉัน) และสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพิชิตเป้า 3 พันล้านจบ


630930_20.jpg

       คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนี (หอฉัน) รำลึก 1 ปี คุณแม่จำเนียร ไตรยสุทธิ์ และสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพิชิตเป้า 3 พันล้านจบ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูผาสุกิจ วรธรรม เจ้าคณะตำบลนาจิก เป็นประธานสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรทัศนีย์ ไตรยสุทธิ์-กัลยาณมิตรมยุรี จอมคำสิงห์ ประธานผ้าป่า โดยภายในงานงานทุกท่านกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นกับตัวผู้สวดเอง  พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้น้อมถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


630930_19.jpg

      สำหรับธุดงคสถานอำนาจเจริญ  ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกัน
 

630930_17.jpg