สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีมุทิตา 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ


640125_18.jpg

      วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 112 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 


640125_17.jpg

   ภายในงานพระครูวินัยธรปิยะ ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานนำกล่าวคือ  กัลยาณมิตรบุศยมาลย์ ทองสุข ,พิธีถวายกองบุญยารักษาโรค ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรภัทรา พาทริคะละคิส  ,พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรชนกนาฏ พิมศรี,พิธีถวายผ้าไตรจีวร ประธานคือ กัลยาณมิตรเกษม-กัลยาณมิตรมันทนา สัตตยาหุรักษ์ โดยมีตัวแทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรพนารัตน์ พึ่งรอด และเด็กหญิงอันนา ดวงประทีป  พร้อมกันนี้เจ้าภาพและตัวแทนเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ 


640125_16.jpg

      ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  จากนั้นได้รับชมวีดีโอการสร้างบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้เพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรอัฏฐพร เรืองธัมมกิจ ในการนี้พิธีกรก็ได้เชิญประธานบุญพิธีฯ แต่ละคณะแปรแถวน้อมนำพานดอกไม้สักการะหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชชาธรรมกาย โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์- กัลยาณมิตรธนภรณ์ สังวรณ์ และครอบครัว พร้อมทั้งได้น้อมนำพานปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์
 

640125_19.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล